Како се купува нов Rolls-Royce?

Со изборот на најквалитетните материјали што постојат на клиентите на Rolls-Royce им се дава моќ да создадат свој сопствен автомобил. Со низа разноврсни бои, кожи и лично дизајнирани амблеми, Rolls-Royce навистина овозможува целосно прилагодување. Дури и познатиот чадор Rolls-Royce може да се прилагоди според желбата на клиентот.