Доживеале нервен слом пред камера – секој има своја граница, но нивната...

Секое човечко суштество има свои граници на толеранција, а луѓето од ова видео доживеале нервен слом пред камера, па засекогаш ќе имаат потсетник на своите граници.