Луѓе на кои паметот не им е силна страна, но никогаш не им е здодевно...

На ваквите луѓе постојано им се случуваат некакви згоди и незгоди, но за тоа воглавно се сами виновни. Ова се најсмешните инсерти од такви ситуации.