Како стилски да прескокнеш ограда?

Веројатно многу пати ви се случило топката да ви излета преку оградата на игралиштето, или пак кај соседот, или пак да сакате да влезете во игралиштето, а вратата да е затворена. Во секој од овие случаи мора да ја прескокнете оградата, а ова момче има неколку стилски начини како да го направите тоа.