Сите жители на овој европски град мора да се отселат – причината е неверојатна

По откритието на единственото богатство, шведскиот град Кируна се подготвува за целосна трансформација и преселување на нова локација. Неодамна се појави веста дека Кируна се наоѓа над најголемиот рудник на железна руда во овој дел на Европа, чии ресурси планирани се да се искористат за производството на батерии за електрични автомобили и ветротурбини. Но, овој извонреден рударски потенцијал сега станува предизвик за самиот град.