Што ќе се случи кога обична игла со брзина на светлината ќе ја погоди Земјата?

Во најлош случај, енергијата која ја има иглата може да предизвика апокалитична случка на Земјата. Ова би направило голема дупка во Земјината кора која би предизвикала големо излевање на Земјината обвивка кој ќе биде исфрлен во вселената.