Што би се случило со вас доколку во вселената останете без вселенски костим?

Дали некогаш сте помислиле што би ви се случило доколку бидете оставени во вселената без вселенски костим? Очигледно луѓето немаат никакви шанси да преживеат во такви услови...