Ова сценарио го предвидувале научниците по пукањето на браната во Херсон: Реалноста е многу полоша!

Последиците од големото пробивање на браната во Украина во вторникот веројатно ќе бидат полоши отколку што биле претставени во моделот за холистички пристап за процена на ризик и управување со катастрофи создаден минатата година, изјавиле инженерите.