Анкета со македонската естрада: „Дали треба да се врати воениот рок во Македонија?“

После толку време денес постојано се поставува прашањето - дали треба да се врати задолжителното служење на воениот рок? Кај населението мислењата по ова прашање се поделени, едните велат дека не треба да има задолжително служење воен рок, други велат дека мора да повторно да се врати, а дел велат дека треба да има каква било обука со цел младите да се оспособат за ракување со оружје. Еве што вели македонската естрада на ова прашање.