Револуционерно: „Deep Nostalgia“ ги 'оживува' мртвите...

За софтверот е заслужна екипа израелски експерти.