Видео: Моќта на прегратката како пркос на коронавирусот

По повод Светскиот ден на прегратката, во една болница близу Рим дошле до оригинална идеја како, притоа почитувајќи ги сите безбедносни мерки, да им овозможат близок контакт на лицата кои се лекуваат од коронавирус со роднините и пријателите - погледнете.