Најстарата зграда на светот која што и понатаму се користи

Пантеонот во Рим е најстарата зграда на светот која што и понатаму се користи.