Tехнологијата во борба против короната: Маска од 360 долари

Станува збор за голема пластична „хауба“ која не оневозможува комуникација, ниту го затвора видното поле на оној кој ја носи.