„Toyota“ и „BMW“ во возбудлива трка во забрзување...

На линијата излегле новата „Supra“ и ветеранот „M3 E46“. Погледнете ја лудата и адреналинска трка!