Точка ТВ: Кои кучиња живеат најдолго?

Статистички, повеќето кучиња живеат од 10 до 13 години, но често се случува некои од нив да надминат и 15 - а тоа најмногу зависи од расата, генетскиот код, но и од грижата од страна на нивниот сопственик. Ова се кучињата кои живеат најдолго.