Ѕверот во кој се вози претседателот на Америка

За да може врховниот командант да биде соодветно заштитен, возилото има оклоп, што е и главната причина за неговата невообичаена тежина од 9 тони. Материјалите што се користат за правење оклопни табли на вратите и шасијата се непознати, но вратите и прозорците, како и во случајот со другите оклопни возила, се дебели и тешки.