Димитар Апасиев: Историјата ни се повторува, а пред нас е идеолошката поделба на партизани, врховисти и балисти

„Ние ја враќаме историја во еден т.н. хегелијански процес и судир на левица и десница и борба на партизани, врховисти и балисти – посочи Апасиев.