Творците на овие филмови биле уверени дека никој нема да забележи што направиле во овие случаи

Дали забележувате нешто на овие фотографии? Да, во поновите филмови и серии се користени костими кои веќе се појавиле во некои постари филмски остварувања. Ова е еден од оние детали кои не сите можат да го забележат додека гледаат филм.