Во чест на "Денот на Татковците" - галерија од моќните моменти на татковството

Вчера беше "Денот на татковците" кој се слави во повеќето земји ширум светот. Покрај традиционалното размислување дека мајката е одговорна за грижата и израснувањето на децата, денес, модерното општество става акцент и на татковството покрај мајчинството - двајцата родители подеднакво се грижат за своите деца и се обидуваат да ги изведат на правиот пат - а еве и докази.