Најчудните луѓе кои некогаш се појавиле во јавен превоз ширум светот

Најчудните луѓе кои некогаш се појавиле во јавен превоз ширум светот