Малиот остров којшто има повеќе народ од цела Русија

Јава, 148 милиони луѓе. Русија, 146 милиони луѓе. Јава е дел од архипелагот што ја составува Индонезија, и по површина е петтиот по големина остров на Индонезија, а прв по населеност со 148 милиони луѓе.