Објавена британска репортажа од 1989 година за туризмот во Југославија: Од природни убавини до инфлација

На Јутјуб кон почетокот на овој месец беше објавена британска репортажа од 1989/1990 година за летувањето во Југославија, поточно на подрачјето Кварнер и северниот брег на Хрватска, која детално известува за природните убавини, туристичките понуди, цените, плажите, но и високите стапки на инфлација во тоа време.