Идилични пејзажи, различна и единствена архитектура: Ронда – градот сместен во карпите под облаците

Сместен е во покраината на Малага и се смета дека спаѓа во категоријата на еден од најстарите градови на светот.