Антарктикот покриен со 'зелен' снег: Дали е можно?

Овие предели на Антарктикот претрпиле најбрзо загревање во втората половина на минатиот век. Зелениот снег настанал како последица на растењето на алгите на Антарктикот, и веројатно тоа ќе се шири со зголемувањето на температурата, што е последица на климатските промени. Погледнете го видеото!