Сè се враќа сè се плаќа... Ја избркал мачката на груб начин, а потоа...

Човекот кој што ја избркал својата мачка од столот за да седне на неа и да свири гитара – настрадал. На многу груб начин пристапил кон својата мачка и тоа туркајќи ја со нога... Потоа следела вистинска одмазда.