„Кој бил првиот претседател на нашата држава?“

Дали знаете кој бил првиот претседател на нашата држава? Анкетата која што била спроведена на граѓаните во Скопје покажува дека тој податок не го знаат сите. Слушнете ги одговорите на нашите сограѓани, а некои од нив веруваме дека ќе ве насмеат.