Оваа девојка лови риба - на еден поинаков начин

Некој лови со трска, некој со лак и стрела. Оваа девојка влегува во втората група. Сигурно рибарите-фалбаџии ќе се засрамат кога ќе го погледнат видеото...