Годинава ќе донесе 230 нови емоџи за корисниците

Иако ова се чини како голем број емоџи, многу од нив не се толку нови. Покоректно е да се каже дека голем дел од веќе постоечките ќе бидат обновени. Организацијата Unicode Consortium ја состави листата на нови емоџи за годинава.