"Месечина" од Горан Бреговиќ во изведба на Јапонци

Веруваме дека во државите од поранешна Југославија нема кој не ја знае "Месечина" од Горан Бреговиќ. Од сега веруваме дека истата е позната и пошироко, дури до Јапонија. Погледнете како звучи кога ја изведуваат Јапонци.