Камелеон јаде штурци во забавена снимка

Каналот SmarterEveryDay покажува како функционира јазикот на камелеонот, со кој ги јаде штурците.