Кое е најбезбедното место за живеење во светот?

Дали некогаш сте размислувале каде во светот е најбезбедно? Каде има најмалку убиства, каде е најдолг животниот век, каде има најмалку природни катастрофи? Една држава котира високо на сите параметри кои се важни за да се одреди најбезбедното место на живеење. Погледнете за која држава станува збор.