Дел инциденти дел човечки 'будалаштини'

Дел од она што ќе го видите на приложеното видео се инциденти (кои тешки кои полесни), за среќа без смртни последици. Ама дел од нив се и човечки будалаштини кои потоа преминале во инцидент.