Седум популарни личности кои одбиваат да ги употребуваат социјалните мрежи

Можеби и вие би можеле да намалите? м?