Еве што се случува со вашето срце, бели дробови и мозок кога ќе повлечете само еден дим од цигара!

Дали ви вредат цигарите волкав ризик? Кога би можеле да видите колкава штета им правите на своите органи со секое вдишување на чад од тутун, уште во овој момент би престанале да пушите. Запаливте цигара и го вовлековте првиот дим? Во истата секунда коктел од токсини навлегува во вашиот крвоток и продолжува да циркулира до вашите витални органи. Кога би знаеле со секоја цигара што им нанесувате на вашите бели дробови, срцето и мозокот, не би запалиле веќе никогаш во животот!