Јапонска прецизност: Обратете внимание што се случува и со шините!

Во големите градови многу важно е сообраќајот совршено да функционира. Мал застој или неправилна работа на сообраќајната инфраструктура може да доведе до километарски колони. Јапонската железничка мрежа е една од најмодерните на светот, а ова видео тоа најдобро го прикажува.