Карактеристики на банкнотата од 200 денари

Погледнете ги карактеристиките на банкнотите во апоени од 200 денари кои Народната банка на Република Македонија ги пушти во оптек на 15-ти декември 2016 година.