Да се сними реклама во костим на мечка може да претставува вистински предизвик. Погледнете зошто!

Што мислите, после колку обиди рекламата ќе биде конечно успешно снимена? :)