Како изгледа сечењето на автомобилски акумулатор со воден млаз под притисок?

Машината за сечење со воден млаз под притисок (waterjet) овозможува сечење на разни видови материјали. Овојпат видете како изгледа кога таа ќе се соочи со еден автомобилски акумулатор.