Студијата за изводливост ја потврди економската стабилност на проектот "Иловица"

Макфакс

12/01/2016

13:41

898

Големина на фонт

а а а

Компанијата Euromax Resources во вторникот ja објави Студијата за изводливост (СИ) за наоѓалиштето на злато и бакар во Иловица, Македонија, кој е во 100% сопственост на компанијата.

Студијата за изводливост (СИ) на проектот за изградба на рудникот за злато и бакар во Иловица покажува попрецизно одредување на трошоците, значајно намалување на капиталните и оперативните трошоци и последователно зголемување на внатрешната стапка на поврат.

Во поглед на финансирањето, Студијата за изводливост (СИ) покажа нето вредност од 513 милиони американски долари пред оданочување и нето сегашна вредност од 440,1 милиони американски долари по оданочување. Првичните капитални трошоци за проектот, според СИ се проценети на 474,3 милиони американски долари, вклучувајќи ги и непредвидените трошоци. Прилагодените оперативни готовински трошоци се дефинирани од Светскиот совет за злато на 200 долари/унца и вкупни трошоци од 372 долари/унца. Проценките се направени врз основа на предвудивањата за долгорочни цени од 1220 долари/унца за злато и 2.90 долари/фунта за бакар според консензусот на аналитичарите.

Истовремено, Владата на Република Македонија, согласно регулативите, донесе одлука за доделување Концесија за експлоатација на Euromax Resources на локалитетот „Иловица“ општина Босилово и општина Ново Село. Концесијата е доделена на период од 30 години.

Според СИ, вкупно измерените и означени ресурси од 256 милиони тони сулфиден материјал содржат 2,6 милиони унци злато со просечна содржина од 0,32 грами/тон злато и 1.208 милиони фунти (548 илјади тони) бакар со просечна содржина од 0,21% бакар. Покрај тоа, според СИ вкупно докажаните и веројатните резерви на минерали изнесуваат 198,1 милиони тони кои содржат 2,01 милиони унци злато со просечна содржина од 0,32 грами/тон злато и 898,9 милиони фунти (408 илјади тони) бакар со просечна содржина од 0,21% бакар.

Животниот век на рудникот според СИ ќе изнесува 20 години, а годишниот капацитет е 10 милиони тони. Просечното годишно наплатливо производство е проценето на 83.000 унци злато и 16.000 тони бакар. Според СИ, просечните искористувања при подготовка изнесуваат 83,3% за златото и 81,3% за бакарот. Процесот се состои од флотација до концентрат на бакар и злато и производство на получисто злато преку круг на лужење на прочистена јаловина и конвенционален површински коп со коефициент на раскривка од 1:1.

На изработката на СИ работеше стручниот тим на Euromax Resources заедно со стручни компании: Ејмек Фостер Уилер (Amec Foster Wheeler - AFW) - постројка за подготовка на минерални суровини и инфраструктура и целосна координација на извештајот, Тетра Тек (Tetra Tech) – геологија и ресурси, ДМТ (DMT) – Експлоатација, Голдер Асоушиејтс (Golder Associates) - животна средина, хидројаловиште, во соработка со Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Шламберже Уотер Сервисис (Schlumberger Water Services - SWS) - хидрологија и хидрогеологија, води.

Коментирајќи ги резултатите од СИ, Пат Форвaрд, главен оперативен директор, изјави: „По една година интензивна работа на терен и работење со нашите различни партнери во студијата, ние сме среќни што „Иловица“ сé уште се истакнува како стабилен проект. Имавме можност да ги постигнеме сите главни цели на студијата, вклучувајќи подобрувања во класификацијата на минералните ресурси и резерви, подобрување на текот на процесот, проценка на трошоците до +/- 10% и подобрено ниво на проектирање. Капиталните и оперативните трошоци се оптимизирани во новата студија, со што се обезбедува одлична основа за спроведување на проектот“.

Со завршувањето на СИ, компанијата ќе го продолжи развојот кон почеток изградба на проектот „Иловица“, што е предвидено за третиот квартал од 2016 година. Истовремено со развојот на елементите за кои е потребен подолг временски период, деталното проектирање ќе вклучува и анализа на вредности насочена кон понатамошна оптимизација на проектот, паралелно со назначувањето на изведувач за проектирање, набавки и изградба во текот на периодот до изградбата. Продолжува и работата на обновената Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти („СОВЖС“). Националната Студија за оцена на влијанијата врз животната средина, која е веќе одобрена, се проширува за да ги вклучи барањата за изведба на Европската банка за обнова и развој и усогласувањата со принципите Екватор. Паралелно, компанијата работи на главниот рударски проект кој претставува последно барање според Законот за минерални суровини на Република Македонија за да се добие дозвола за градба.

Со вработувањето на Алан Бејкер, неодамна назначен за заменик претседател, раководител на проект и изградба, Еуромакс го започна процесот на вработување на клучнит персонал потребен да ја надгледува изградбата на проектот „Иловица“.

На 3. ноември минатата година, Еуромакс договори и потпиша втор анекс на купопродажниот договор за злато со Ројал Голд. Потпишувањето на вториот анекс овозможи дополнително повлекување на 3,75 милиони американски долари од Ројал Голд според купопродажниот договор од ноември. Вториот анекс е поставен на SEDAR. Компанијата очекува од Ројал Голд да ги повлече останатите 3,75 милиони американски долари од втората транша според купопродажниот договор за злато со исполнувањето на условите од вториот анекс во текот на првиот квартал од 2016 година.

Еуромакс направи значителен напредок во однос на финансирањето на проектот објавено на 1. мај 2015 година. Сосиете Женерал С.А. (Société Générale S.A.) и Јуникредит Бенк АГ (UniCredit Bank AG), кои се ополномоштени водечки банки за подготвување на обезбедените финансиски средства за проектот во вредност од 215 милиони американски долари и нивните консултанти ја завршија посетата на локацијата во октомври 2015 година. Тие се во процес на завршување на нивната длабинска анализа што опфаќа технички извештаи, извештај за животната средина и социјалните аспекти, вклучувајќи ги резултатите од СИ.

Коментирајќи за резултатите од СИ, Стив Шарп, претседател и главен извршен директор, изјави: „Резултатите од Студијата за изводливост ја покажуваат економската оправданост на проектот „Иловица“. Иако многу нови и големи проекти низ светот привремено се прекинати како одговор на неодамнешниот пад на цените на металите, ние веруваме дека сега е идеално време за градење, со цел да се искористи веројатно очекуваниот недостаток на снабдување со метали. Веруваме дека не само што сме добро поставени да профитираме од секое подобрување на цените на металите, туку исто така, со намалените оперативни трошоци на ниво до 200 долари/унца, ние сме подеднакво добро подготвени да ја издржиме секоја долготрајна слабост на пазарот, задржувајќи го позитивниот паричен проток. Со животен век од 20 години, ова е значаен проект за Македонија кој може да го зајакне економскиот профил на земјата. Огромната поддршка која продолжуваме да ја добиваме од сите чинители ни овозможува цврсто да се движиме кон нашата поставена цел за започнување на изградбата кон крајот на оваа година.

На 8. декември 2015 година, Еуромакс потпиша писмо за намери за откуп на произведен концентрат на бакар и злато со „Аурубис“, што во принцип беше клучен услов на Планот за гаранција на заеми на германската влада (UFК) за добивање начелна подобност во мај 2015 година. Раководството ја смета подобноста за UFК како значаен чекор кон обезбедувањето финансирање за проектот, бидејќи тоа на Еуромакс му овозможува да користи привлечни услови за обезбедувањето финансиски средства за проектот. СИ ги вклучува условите договорени со Аурубис. Освен тоа, потпишан е договор и со Катерпилар Фајненшл (Caterpillar Financial) за финансирање на опрема во вредност од 25 милиони американски долари, се вели во соопштението на компанијата.


Спонзорирани линкови

Маркетинг