Најдобрите фотографии од интернационалниот натпревар за пејсажни фотографии на годината

Во натпреварот за пејсажни фотографии за 2019 година учествувале повеќе од 3400 фотографии, а судиите на натпреварот ги одбрале најдобрите 100 – еве дел од нив.