Интересни случаи во кои сенки создаваат прекрасен ефект и прикажуваат нешто што не можеме да го видиме

Без оглед дали станува збор за уметнички дела или игра на случајност, овие примери ќе ви покажат дека сенките можат да создадат генијални ефекти.