Како далтонистите го гледаат светот: Фотографии кои прикажуваат како изгледа тританопијата

Тританопија е форма на далтонизам каде ретината на окото има недостаток на конусни клетки кои содржат опсини – тие кореспондираат со сината боја. Накратко, тританопија е нарушување кое резултира со неспособност да се разликува сината од зелената боја. Дејвид Сасо е фотограф кој преку овој проект успеал да долови како изгледа светот на луѓето со тританопија.