Смртоносно и возбудливо патување: Пастирите на малиот планински регион Тушети

Секоја есен, спектакуларна миграција на животни се одвива во грузискиот регион Тушети, во северните Кавкаски Планини. Фотографот на Радио Слободна Европа, Амос Чалп, неодамна се приклучи на група овчари и нивните кучиња за она што тој го нарекува – “смртоносно, возбудливо патување” – од стрмните планини до рамнините, како што тие пренесоа 1.200 овци до нивните зимски пасишта.