Конечно објавен е и вториот дел фотографии од натпреварот на National Geographic за надобар патувачки фотограф 2017

Конечно објавен е и вториот дел фотографии од натпреварот на National Geographic за надобар патувачки фотограф 2017