Победниците на натпреварот за природни светски фотографии на BigPicture

Победниците на четвртиот годишен натпревар за природни светски фотографии на BigPicture се објавени од Академијата за наука во Калифорнија и беа поканети да "прослават и илустрираат богатата разновидност на животот на Земјата и да инспирираат акција за заштита и зачувување на природата преку моќта на фотографиите" ...