Во посета на Мртво Море

Компилација на креативни фотографии направени во областа на Мртвото Море. Прекрасна фото приказна опишана низ фотогрфии.