Сцени од 57-та Меѓународна ликовна изложба на La Biennale во Венеција

Фотографии и инсталации создадени од уметници од целиот светот, собрани на едно место.