Сцени од вчерашното дивеење во Собранието на Република Македонија

Сцени од вчерашното дивеење во Собранието на Република Македонија