Во Венецуела - "мајката на сите протести"

Во Венецуела - "мајката на сите протести"