Зошто жените живеат подолго од мажите?

Зошто жените живеат подолго од мажите?